Jak pokojowo przejść przez rozwód?

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest trudne i zazwyczaj nieprzyjemna przynajmniej dla jednej ze stron. Jeśli oboje małżonkowie zgadzają się na formalne rozstanie, można podejrzewać, że proces ten nie będzie tak burzliwy, jak w przypadku, gdy tylko jedna ze stron tego pragnie.

Zanim sprawa rozwodowa znajdzie się w sądzie mija często sporo czasu i prób porozumienia, a nawet uratowania małżeństwa. Jeśli się to nie udaje pozostaje zawsze decyzja podziału majątku, formą zobowiązań finansowych oraz opieka nad dziećmi.

Jeśli małżonkowie nie będą w stanie się dogadać, za nich zdecyduje sąd, dlatego warto przedsięwziąć próby samodzielnego porozumienia.

Rozwodowi zwykle towarzyszą silne emocje które utrudniają nie tylko wspólne ustalenie „co dalej” ale nawet spokojną rozmowę. Wzajemne oskarżenia, zadawnione pretensje, niezaspokojone potrzeby, wszystko to sprawia, że rozstająca się para może stracić z oczu to, co w istocie może być dla każdego z nich bardzo ważne: dobro wspólnych dzieci i pokojową formę dalszych kontaktów. Warto pamiętać, że choć dorośli mogą przestać być małżonkami, zawsze pozostaną rodzicami i ich kontakty będą nieuchronne.

Jeśli strony chciałyby się dogadać ale emocje uniemożliwiają dialog, można skorzystać z pomocy zewnętrznego mediatora. Jest to ktoś, kto pomoże w spokojnym porozumieniu i wypracowaniu porozumienia akceptowalnego dla obu stron.

Share Your Thoughts