Jak pokojowo przejść przez rozwód?

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest trudne i zazwyczaj nieprzyjemna przynajmniej dla jednej ze stron. Jeśli oboje małżonkowie zgadzają się na formalne rozstanie, można podejrzewać, że proces ten nie będzie tak burzliwy, jak w przypadku, gdy tylko jedna ze stron tego pragnie. Zanim sprawa rozwodowa znajdzie się w sądzie mija często sporo czasu i prób porozumienia, […]