Podwyższenie alimentów dla pełnoletniej córki

W związku z podjęciem przez starszą córkę studiów była żona, z którą mieszkają obie nasze córki chce podwyższenia alimentów. Obawiam się, że jeśli się zgodzę , nastąpi żądanie podwyższenia alimentów na młodszą. Jeśli się nie zgodzę – była żona grozi, że wystąpi z upoważnienia córki do sądu o podwyższenie alimentów. Co robić?

Nie wszyscy mężczyźni skłonni są płacić alimenty i podwyższać je, gdy zwiększają się potrzeby ich dzieci. Wydaje się, że droga sądowa jest usprawiedliwiona w przypadku ojców uchylających się od płacenia alimentów. W przypadku ojców wywiązujących się ze swych zobowiązań bardziej właściwe są mediacje rodzinne. Jednak warto zastanowić się, czy w pana przypadku nie istnieje jeszcze lepsze rozwiązanie.

Pytanie, na które powinien pan sobie odpowiedzieć, to :

Czy chcę w sprawie finansowania studiów pełnoletniej córki negocjować z żoną, czy z córką?

Pełnoletnie dzieci, jeśli chcą podwyższenia alimentów same muszą złożyć sprawę do sądu. O wiele lepiej dogadać się bezpośrednio z córką. Wyraźniej można jej powiedzieć, że gotowość przekazania dodatkowych środków ma swoje źródło w ojcowskiej miłości, a nie werdyktach sądu.

W ten sposób umacnia się relację z dorosłą córką i wypracowuje zwyczaj rozmów na tematy finansów wprost. Dzieci, także pełnoletnie bardzo doceniają partnerskie traktowanie i gotowość pomocy w realizacji ważnych dla siebie celów.

Jak obliczyć wyskość alimentów

Gdy pada decyzja o rozstaniu, podzielić trzeba wszystko, zarówno dobra materialne jak i opiekę nad dziećmi. Pamiętajmy, że raz przyjęte ustalenia będą miały długotrwałe skutki. Wszak koszty utrzymania dziecka muszą być ponoszone przez cały czas.  Jak zatem wyliczyć wysokość alimentów, by była realistyczna, a co za tym idzie, możliwa do zaakceptowania?

Mogą w tym pomóc gotowe arkusze kalkulacyjne uwzględniające wielorakie zobowiązania związane z opieką nad dziećmi. Zliczanie zarówno drobnych sum wydawanych na dziecko (lub dzieci) każdego miesiąca, jak i dużych inwestycji ponoszonych raz na kilka lat, pozwoli na realne ustalenie, ile naprawdę kosztuje bycie rodzicem. Często bywa, że oczekiwania związane z alimentami nie mają uzasadnienia w rzeczywistości i dopiero dokonanie precyzyjnych wyliczeń uświadamia stronom, o jakiej sumie powinni rozmawiać.

Wspólne ustalenia  mogą pomóc w unormowaniu wzajemnych kontaktów po rozwodzie.  Akceptowane przez obie strony wysokości zobowiązań i formy ich regulowania sprawiają, że znika jedna z najistotniejszych kwestii wzbudzających kontrowersje.

Tutaj znajdziesz wybór formularzy.