Komunikacja partnerska

w procesie komunikacji bierze udział wiele elementów, z których część zazwyczaj nie jest uświadamiana. Niektóre z przekonań, doświadczeń są pewnego rodzaju filtrami, które mają wpływ na interpretację słów i intencji.

Jednym z filtrów, który w znaczny sposób utrudnia porozumiewanie się jest przekonanie, że jest tylko jeden właściwy, prawdziwy punkt widzenia. To przekonanie łączy się zazwyczaj z pewnością, że jeśli nie ma zgody w oglądzie sytuacji, to tylko jedna osoba może mieć rację. Druga oskarżana jest wtedy o kłamstwo, celowe zniekształcanie faktów, nie przyznawanie się do błędów.

Komunikacja partnerska zakłada, że każdy ma prawo czuć to co czuje i jest to dlań subiektywną prawdą.

Odczucia mogą pochodzić z poczucia tego, co jest ważne, sposobu odbierania rzeczywistości. Może także wiązać się z traumami z przeszłości, sposobami reagowania wyniesionymi z domu rodzinnego, lub cechami charakteru lub temperamentu.

Partnerstwo zakłada

  • poznanie potrzeb, przekonań swoich i drugiej strony
  • odkrycie dlaczego upominanie się o nie przyjmuje taką, a nie inną formę
  • badanie jaki efekt dla związku niesie ten sposób załatwiania spraw
  • wypracowanie nowych nawyków prowadzących do konstruktywnego radzenia sobie z problemami.

Związek zawsze jest wyzwaniem. Musimy rezygnować z niektórych spraw dla wsparcia dobrego samopoczucia partnera/partnerki. Równowaga w dawaniu i braniu sprawia, że obie osoby działają w jednym kierunku – utrzymaniu dobrej jakości związku, a nie by tylko ochronić siebie.

Związek partnerski jest  podejściem zarówno ekologicznym, jak i realizującym podstawowy szacunek dla odmienności innego człowieka i zgodę na to przy założeniu, że jest możliwe pokojowe współistnienie. Nie zakłada to brak różnic i konfliktów, one pojawiają się zawsze. Jest to podejście, które porządkowane jest przekonaniem, że przy zaangażowaniu obu stron możliwe jest znalezienie rozwiązań, gdzie obie strony są w jakiś sposób zwycięzcami (win win).

Nad Komunikacja partnerską pracujemy podczas sesji ( dwugodzinne spotkanie )w Warszawie lub podczas wyjazdowego pobytu w naszym domu w Beskidzie Niskim.

Jeśli chcesz upewnić się, która opcja jest dla was najlepsza – ZADZWOŃ.