Koszty utrzymania

Aby ustalić kwestie finansowe dotyczące dzieci musimy znać strukturę kosztów. Pomocą służą formularze z wyszczególnionymi pozycjami. Nie wszystkie będą miały zastosowanie w waszej sytuacji. Należy pamiętać, że jest to tylko pomoc do uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie związane są z waszymi dziećmi.