Mediacje rodzinne

mediacje rodzinne, mediacje rozwodowe

Pierwsze oznaki zbliżającego się kryzysu w związku, które łatwo zlekceważyć

Gdy coś zaczyna się psuć w związku Kiedy problemy w związku nasilają się, albo  pojawiają się nagle „z nikąd” najprawdopodobniej kontakt został utracony. Kontakt rozumiany jako otwarty kanał porozumienia z drugim człowiekiem. Pozornie wymieniając informację z drugim człowiekiem mamy wrażenie w większości sytuacji, że mamy z nim/ z nią kontakt, może to być jednak tylko […]

Pierwsze oznaki zbliżającego się kryzysu w związku, które łatwo zlekceważyć Read More »

Konflikt „mieć czy nie mieć dzieci”

Posiadanie dzieci stało się w ostatnich latach kwestią wyboru, a nie domyślnego trybu dotyczącego większości. Przyszli rodzice (bądź nie-rodzice) stają zatem przed zadaniem uświadomienia sobie swoich potrzeb i wartości. Kiedy jedno z partnerów ma inne podejście niż drugie, różne racje spotykają się w obszarach trudno negocjowalnych. Tam, gdzie w grę wchodzą wartości i/lub tożsamość, pójście

Konflikt „mieć czy nie mieć dzieci” Read More »

Problemy w komunikacji w związku – na co zwracać uwagę

W dużym uproszczeniu komunikacja między bliskimi osobami to przepływ i wymiana informacji na różnych płaszczyznach (emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej). Często wymiany te odbywają się na wszystkich płaszczyznach jednocześnie i niełatwo jest zorientować się „o co chodzi”. Rozmowa przepina się między tematami, emocjami i argumentami. Przyczyn może być wiele i nie zawsze ich odkrycie jest możliwe. Ich

Problemy w komunikacji w związku – na co zwracać uwagę Read More »

Negocjacja warunków rozstania

Zazwyczaj do decyzji o rozstaniu najpierw dojrzewa jedna osoba. Druga wciąż pozostaje w nadziei, że związek uda sie uratować. Warto wiedzieć, że  ta nierównowaga ma wielkie znaczenie dla sposobu, w jaki dojdzie do rozstania. Osoba odchodząca chce zaakceptowania, a nawet uznana za najlepszą z możliwych. Nawet jeśli w szoku  druga osoba przyjmie ten punkt widzenia,

Negocjacja warunków rozstania Read More »

Czy mediacje rodzinne mogą pomóc w poprawieniu relacji matki z córką?

Zazwyczaj jest to pytanie o to, czy osoby zawodowo zajmujące się pomocą w konfliktach mogą pomóc wprowadzić trwałą zmianę na lepsze, w relacje nasycone intensywnymi emocjami. Osoby z zewnątrz mogą wnieść w takie relacje szersze spojrzenie, dystans i inne sposoby radzenia sobie z konfliktami w relacjach. Często zdarza się, że trudno jest nam skorzystać z

Czy mediacje rodzinne mogą pomóc w poprawieniu relacji matki z córką? Read More »

Kiedy mediacje rodzinne mogą nie przynieść pozytywnych rozwiązań?

Czy mediacje mogą nie przynieść pożądanych rezultatów? Tak może się wydarzyć, gdy jedna ze stron nie ma nic do zyskania, lub większe korzyści może uzyskać  eskalując konflikt. Czasami emocje są tak wielkie, że choć racjonalnie wydaje się to bez sensu, największą potrzebą jest, by druga osoba cierpiała tak samo, lub bardziej.  Najczęściej sytuacje takie występują

Kiedy mediacje rodzinne mogą nie przynieść pozytywnych rozwiązań? Read More »

Zbyt emocjonalne rozmowy – kłótnie prowadzące do kryzysu w związku

Jeśli zamiast rozmów pojawiają się kłótnie oznacza to, że proces komunikacji – wymiany myśli i spostrzeżeń został zniekształcony. Jeśli do tego kłótnie wybuchają o drobnostki, albo nawet nie wiadomo co może je wywoływać (może to być jedno słowo gest, spojrzenie), świadczy to o wzbierającej frustracji i niezadowoleniu. Częstą przyczyną tego stanu bywa sposób rozmawiania, w

Zbyt emocjonalne rozmowy – kłótnie prowadzące do kryzysu w związku Read More »

Jak radzić sobie z konfliktami w związku korzystając z testów pięciu czynników osobowości

W jaki sposób test osobowości może pomóc w harmonizowaniu bliskich związków? Im lepiej znamy siebie, swoje mocne i słabe strony, sposoby reagowania i czułe miejsca, tym lepiej potrafimy o nich mówić i dbać o to, by wspierać cechy dobre dla relacji. Równocześnie możemy także zmniejszać szanse wystąpienia reakcji, o których wiemy, że źle wpływają na

Jak radzić sobie z konfliktami w związku korzystając z testów pięciu czynników osobowości Read More »

Dynamika konfliktu. Czy sprawca zranienia może czuć się źle?

Nie jest łatwo ani przyjemnie uświadomić sobie, że  sprawiliśmy bliskiej osobie ból, a może nawet nie jesteśmy dumni z tego co zrobiliśmy. Wolimy mieć  dobre zdanie na swój temat, dlatego najczęściej poszukujemy winnego. To wytłumaczenie, „racjonalne uzasadnienie” staje się usprawiedliwieniem, które przerzuca na osobę skrzywdzoną odpowiedzialność za to, co ją spotkało. Innymi słowy: „sama jest

Dynamika konfliktu. Czy sprawca zranienia może czuć się źle? Read More »

Czy mediacja może pomóc, gdy partner nie widzi problemu

Pary trafiające na mediacje reprezentują zazwyczaj odmienne podejścia. Jeden z partnerów nie chce dotychczasowego status quo, drugi uważa, że wszystko było dobrze, jedynie pewne elementy może szwankowały. Im bardziej jedna strona minimalizuje ważność problemów, tym bardziej druga napiera i udowadnia, że jednak problem jest poważny. Utrzymywanie oporu, wypieranie powagi sytuacji wcześniej, czy później prowadzi do

Czy mediacja może pomóc, gdy partner nie widzi problemu Read More »