Kiedy mediacje rodzinne mogą nie przynieść pozytywnych rozwiązań?

Czy mediacje mogą nie przynieść pożądanych rezultatów? Tak może się wydarzyć, gdy jedna ze stron nie ma nic do zyskania, lub większe korzyści może uzyskać  eskalując konflikt. Czasami emocje są tak wielkie, że choć racjonalnie wydaje się to bez sensu, największą potrzebą jest, by druga osoba cierpiała tak samo, lub bardziej.  Najczęściej sytuacje takie występują zaraz po oznajmieniu nieodwołalnej decyzji o rozstaniu. Partner lub partnerka mogą być w stanie szoku i nie chcą, nie mogą pogodzić się ze stratą. Bywa jednak,  że negatywne emocje nie wygasają z upływem lat i różnice, które doprowadziły do rozstania przejawiają się w odmiennym podejściu do wychowania. Bardzo trudno wtedy jest prowadzić rozmowę, która nie będzie podsycała negatywnych emocji i doprowadzi do konstruktywnych ustaleń.

W tym pomagają mediatorzy. W obecności osób trzecich łatwiej jest trzymać nerwy na wodzy. Osoby nie zaangażowane w temat łatwiej dostrzegą implikacje  i uwarunkowania związane z różnymi potrzebami i pomysłami na rozwiązanie problemów. Bywa też, że upieranie się każdej ze stron przy konkretnym rozwiązaniu uniemożliwia znalezienie rozwiązania. Dokładne obejrzenie tematu, potrzeb, możliwości, zebranie opcji ułatwia dostrzeżenie sposobu wystarczająco dobrego, żeby się nań zdecydować.

Znalezienie jednego rozwiązania, lub pierwszego kroku bywa kluczowe dla wypracowania nowego podejścia. Pokazuje, że są możliwości i ścieżki, którymi można podążać ku rozwiązaniom umożliwiającym akceptację obu stron. Podczas spotkań można się także nauczyć postępowania ze swoimi i cudzymi emocjami tak, aby nie uniemożliwiały poszukiwania rozwiązań.

Jeśli:

  • poziom emocji jest zbyt duży by budować wspólne podejścia,
  • poczucie skrzywdzenia, lęk wycofuje z kontaktu
  • największą potrzeba jest by druga osoba cierpiała równie mocno
  • przekonanie o głupocie, nieodpowiedzialności, złych intencjach drugiej osoby jest jedynym wytłumaczeniem jej zachowania

mediacje mogą nie przynieść konkretnych ustaleń. Często potrzebny jest czas, by emocje i przekonania mogły urealnić się w spotkaniu z faktami. Ten proces przebiega indywidualnie u każdej osoby i nie sposób przez niego przeskoczyć.

Rozmowa z każdym z uczestników przed mediacją umożliwia upewnienie się, że decyzja o udziale jest dobrowolna. Daje poczucie bezstronności mediatorów, pomaga też uświadomić sobie, co można  na drodze mediacji uzyskać. Świadomość potrzeb i korzyści jest kluczowa , aby podczas sesji doszło do jakichkolwiek ustaleń.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *