Mediacje on-line: kiedy i dla kogo?

Mediacje rodzinne on-line to odpowiedź na potrzeby osób, którym odległość utrudnia wypracowanie porozumienia w trudnych sprawach.

Kiedy jedno z partnerów zmienia miejsce zamieszkania, podejmuje pracę za granicą lub wyjeżdża z innych przyczyn, osobiste spotkanie może być trudne do zorganizowania. Tym bardziej, że na ogół sesji potrzeba kilku, a trudno oczekiwać, żeby ktoś przyjeżdżął co 2 tygodnie np. z USA .

Na szczęście nowoczesne  sposoby komunikacji dają szansę na porozumienie również w takiej sytuacji.

Sesje mediacji on-line z wykorzystaniem np. skype’a pozwalają ustalić  najważniejsze kwestie do załatwienia i poszukać wspólnie najlepszego sposobu ich rozwiązania. Uczestnicy mediacji i mediatorzy są wtedy w tej samej sytuacji, tzn. widzą się za pośrednictwem internetowego łącza.

Możliwe również jest rozwiązanie, że uczestnicy mediacji rodzinnych są w tym samym miejscu, przed wspólnym komputerem w dowolnym miejscu na świecie, zaś mediatorzy łączą się z nimi z Polski. Dzieje się tak w przypadku, gdy Klienci nie mają polskojęzycznego wsparcia w aktualnym miejscu zamieszkania.

Takie mediacje, mimo ograniczonego kontaktu między uczestnikami a prowadzącymi, mają podobną skuteczność, co sesje z osobistym udziałem wszystkich zainteresowanych.

 

 

Konsultacje on-line

W dobie coraz większej mobilności całych  rodzin i poszczególnych ich członków wzrasta rola  komunikowania się za pomocą nowych narzędzi: skype’a, portali społecznościowych itp.

W wypadku konfliktów między osobami  oddzielonymi znaczną odległością, coraz większe znaczenie  uzyskująkonsultacje on-line.

Jeśli możliwe jest spotkanie z mediatorami „face to face” warto poszukać ośrodka mediacyjnego w swojej okolicy. Czasem jest to utrudnione, np. ze względu na  barierę językową między klientem mediacji a mediatorem.

Nawet jeśli mamy możliwość skorzystania z mediacji na naszym terenie, zawsze warto przygotować  się do spotkania dokonując badania własnych emocji i ustalając priorytety. Lepsze przygotowanie do mediacji może zaowocować szybszymi ustaleniami, bądź określeniem własnego podejścia do konfliktu, swojej w nim roli. Wiedza ta pozwala uwolnić się spod władzy negatywnych emocji, poczucia winy lub krzywdy i szybciej uzyskać spokój ducha, niezależność, oraz osiągnąć ważne dla siebie cele.

W tych przygotowaniach pomoże  kontakt przez telefon lub skype’a.

Podstawą do takiej konsultacji jest odrobienie „pracy domowej”, która polega na zbieraniu informacji o własnych reakcjach, priorytetach i emocjach oraz poszukiwanie odpowiedzi na kluczowe pytania. Konkretne zadania domowe są związane ze specyfiką konfliktu, fazą jego rozwoju oraz osobistymi zasobami, ograniczeniami oraz przekonaniami.

Po zgromadzeniu pierwszej porcji informacji, ustaleniu terminu i dokonaniu przedpłaty może dojść do konsultacji, która z naszym udziałem trwa 45 minut, a  kosztuje 50 zł.

Kluczowe jest uzyskanie zaufania do osoby mającej być opiekunem konfliktu, swoistym coachem.  Jeśli podczas wstępnej rozmowy pojawia się poczucie bezpieczeństwa i rozumienia, warto spróbować tej ścieżki nawet jeśli jest to tylko kontakt przez skype’a, lub telefon.

Paradoksalnie, ten wydawać by się mogło „bezduszny” kontakt może być korzystny, jeśli lubimy rozmawiać przez telefon i kojarzy nam się to z czymś miłym.