Rozwód a dzieci

Rozwód wiąże się ze znacznie poważniejszymi problemami, gdy są dzieci. One zawsze cierpią najbardziej, gdyż rodzina jest dla nich ostoją bezpieczeństwa, nawet wtedy, gdy relacje w niej są patologiczne. Są w stanie nawet rozchorować się, lub mają kłopoty w szkole, aby w ten sposób zjednoczyć rodziców.

Jednak gdy dorośli nie chcą być już ze sobą żadną miarą, dzieci stają wobec konieczności życia w skrajnie niepokojących i niestabilnych warunkach. W związku z tym kochający rodzice, nawet jeśli są nie kochającym się już małżeństwem, powinni zadbać o dobro dzieci możliwie sprawnie ustalając, co dalej będzie z dziećmi. Niestety, mimo oświadczeń, że jest to bardzo ważne dla każdej ze stron, często fakty przeczą tym deklaracjom.

Jest kilka kwestii, które należy ustalić między sobą, by zapewnić dzieciom maksimum poczucia bezpieczeństwa:

  • miejsce zamieszkania dzieci
  • spotkania z każdym z rodziców
  • z kim dzieci spędzają święta
  • jak podejmowane są decyzje wychowawcze oraz wspólne ich respektowanie
  • Jak rozkładają sie opłaty za szkołę, podręczniki, dentystę itd

Choć dla będących w stanie rozwodu rodziców bywa to trudne, jednak ustalenie tych kwestii i występowanie razem, zgodnie daje dzieciom poczucie stałości i(względnego co prawda) bezpieczeństwa. Oczywiście najlepiej jeśli rodzice są w stanie osiągnąć sami to porozumienie, niestety częściej poziom emocji uniemożliwia takie ustalenia. Dlatego też mediacja może usprawnić porozumienie, gdyż mediatorzy dysponują wiedzą na temat kwestii niezbędnych do osiągnięcia trwałego porozumienia.

Niektórym trudno będzie zgodzić się z tym stwierdzeniem, ale dla dzieci ważni są oboje rodzice i jeśli jedno z nich będzie odcinane od kontaktów z dzieckiem nie będzie to dobre dla wszystkich w dłuższej perspektywie.

„Małżeństwem już nie jesteśmy, ale rodzicami będziemy zawsze, dlatego musimy się dogadać w kwestiach wychowawczych.”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *