Ile potrzeba sesji mediacyjnych by dojść do porozumienia

Jest możliwe osiągnięcie trwałego porozumienia na jednej sesji mediacyjnej. Częściej jednak dynamika mediacji wymaga czasu. Pewne kwestie trzeba przemyśleć na nowo, preferowane rozwiązania mogą natrafić na zbyt duży opór drugiej strony i konieczne jest poszukiwanie nowych opcji. Ponieważ wiele par nie jest w stanie negocjować samodzielnie z powodu silnych emocji – wszystkie etapy rozmowy muszą odbywać się podczas mediacji. Bywa też tak, że jedna sesja mediacji rodzinnych pokazuje że rozmowa przy trzymaniu się pewnych reguł jest możliwa. Wtedy proces dogadywania się odbywa się także poza sesjami co znacznie przyspiesza uzyskanie porozumienia.

Zazwyczaj pierwsza sesja mediacyjna obejmuje przedstawienie tła konfliktu, jego najważniejsze pola oraz postrzeganie go przez strony. Następne dotyczą konkretnych problemów bądź sfer życia, czyli np. podziału majątku, warunków rozstania czy formy opieki nad dziećmi.


Na każdej sesji mediacyjnej można uzyskać porozumienie. Nawet jeśli dotyczy ono jednej sprawy – jest to ważny krok.


Jeśli między stronami jest zbyt wielka różnica w gotowości zaakceptowania zmian oraz rozgorączkowanie emocjonalne, między sesjami może minąć nawet do kilku tygodni. W tym czasie mogą zajść zmiany w postrzeganiu całej sytuacji, a przede wszystkim emocje mają szansę nieco opaść.
W czasie trzech bądź czterech sesji można porozumieć się we wszystkich kwestiach – zarówno ważnych, jak i drobnych. Te na pozór mało istotne kwestie nierzadko w praktyce mogą powodować poważne konflikty.


Sesje mediacyjne nie są jedynym sposobem uczestniczenia w mediacji. Zdarza się, że jedna ze stron nie może uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach, choć godzi się na mediacje. W takim przypadku możliwe jest spotykanie się z każdą ze stron oddzielnie, a także kontakt telefoniczny lub on line. Proces dochodzenia do porozumienia jest wtedy o wiele wolniejszy, ale także może doprowadzić do konsensusu. Należy jednak mieć świadomość, że dzieje się tak tylko w wyjątkowych sytuacjach sesja z bezpośrednim, osobistym uczestnictwem przyspiesza cały proces.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *