Czy mediacja może pomóc w konflikcie z teściową?

Mediacje rodzinne służą właśnie do rozwiązywania konfliktów tego typu. Wprawdzie obecnie w Polsce znakomitą większość sesji mediacyjnych stanowią pary w kryzysie (zarówno formalne, jak i nieformalne), lecz mediacje mogą służyć pomocą wszystkim członkom rodziny. W świadomości społecznej relacja teściowej z synową lub zięciem należą do najtrudniejszych i obfitujących w trudne emocje (choć wiele przykładów z życia pokazuje coś wręcz przeciwnego).
Nawet najtrudniejsze konflikty, budzące niekontrolowane wybuchy, mogą zostać przekształcone w porozumienie oparte na wzajemnym szacunku. Warunkiem powodzenia takiej transformacji, tak jak i w innych relacjach, jest gotowość obu stron do zrozumienia swojej odmienności oraz jej akceptacji. Jest to fundament, na którym można budować wzajemne porozumienie i rozwiązywać w konstruktywny sposób pojawiające się problemy.
Ponieważ mediacje rodzinne w Polsce są stosunkowo nowym zjawiskiem, należy oczekiwać, że wraz ze wzrostem ich popularności jako sposobu na trudne relacje, mediatorzy zaczną na sesjach miewać także teściową z synową czy teścia z zięciem (choć o konfliktach między tymi osobami słyszy się stosunkowo rzadko).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *