Jak poznać, czy styl życia bliskiej osoby jest jego problemem, czy preferencją?

Czasem trudno ocenić, czy kłopotliwe nawyki lub ryzykowny styl życia to świadomy wybór, czy też jest to efekt niechęci do konfrontacji z własnymi problemami, traumami. Wiele osób deklaruje świadome decyzje, gdy tymczasem ich podstawową motywacją jest ucieczka od bolesnej konfrontacji z samym sobą. Warto pomóc komuś, kto błąka się w labiryncie własnej podświadomości cierpiąc i wikłając w to innych. Jednak jeśli ktoś świadomie wybiera ryzykowny styl życia godząc się na wszystkie konsekwencje, pomoc jest nie na miejscu.

Oto pytania, które pomogą rozstrzygnąć, z którą z powyższych sytuacji mamy do czynienia:

  • Czy nasz bliski  swobodnie rozmawia o wzorach własnych zachowań? Czy jest nastawiony obronnie gdy rozmowa wchodzi na określone tematy, czy jej unika, odmawia, denerwuje się? Czy pytania o sporne zachowania traktuje jako próbę kontroli, czy raczej troski?
  • Czy ma wystarczającą wiedzę na temat swojego zachowania? Czy unika informacji dotyczących tych działań? Jak reaguje np. na programy telewizyjne, filmy czy artykuły związane z problematycznymi działaniami? Spokojnie, czy też zmienia program, unika lektury itp?
  • Czy jest gotowy przyjąć odpowiedzialność za skutki własnego działania? Czy jest świadom skutków krótko- i długoterminowych swojego zachowania? Czy czas, w którym oddaje się spornym działaniom wydaje mu się wartościowy i co ważnego w nim osiągnął?

Pytania te można zadawać również  sobie,  jeśli ktoś nam zarzuca kłopotliwe zachowania, a my chcemy zorientować się czy przypadkiem nie ma racji.

Uzyskanie świadomości dotyczącej problematycznych zachowań jest pierwszym krokiem na drodze ku zmianie.

Źródło

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *