Szczegóły organizacyjne mediacji rodzinnych

Sesja mediacji rodzinnych trwa 1,5 – 2 godzin i kosztuje w tej chwili 250 zł. Bierze w niej udział 2 mediatorów : kobieta i mężczyzna. Obecność dwóch osób różnych płci umożliwia uzyskanie bezstronności. Jest to szczególnie ważne w mediacjach dotyczących małżeństw i związków nieformalnych. Dbamy, by każda ze stron osobiście potwierdziła gotowość do mediacji, w ten sposób utrzymujemy równowagę i bezstronność.

Przy mediacjach rodzinnych, w których bierze udział większa ilość osób konieczna jest dłuższa sesja, kosztuje też ona więcej. Są jednak sytuacje, gdy jest to najbardziej efektywny i szybki sposób rozwiązywania problemów.

W mediacjach tzw rozwodowych pojawiają się następujące tematy:

  • opieka, kontakty, miejsce zamieszkania dzieci
  • finansowanie dzieci, decyzje dotyczące szkoły, wyjazdów, zajęć pozalekcyjnych
  • ustalenie warunków rozstania / rozwodu
  • podział majątku

Jest to tylko uproszczona lista, bowiem w zależności od sytuacji pojawiają się inne tematy. Dzieci z innych związków, kontakty z nowymi partnerami, innymi osobami z bliższej lub dalszej rodziny.

Aby mediacje przyniosły efekt musisz wiedzieć co jest dla ciebie  mniej, a co bardziej ważne.

Podczas sesji, aby była ona owocna powinno dojść do ustaleń. Jeśli nie ma gotowości do ustępstw – porozumienie nie będzie możliwe. I wręcz przeciwnie, jeśli ustępuje się w poczuciu słabości i przestrachu ustalenia będą niestabilne – zostaną zakwestionowane  przy najbliższej nadarzającej się okazji.

Zbuduj swoją BATNĘ, ustal priorytety, zastanów się na czym szczególnie ci zależy. Upewnij się, że czujesz się bezpiecznie z osobą, która ma opiekować się waszym konfliktem. Najprostsza i najskuteczniejsza metoda to rozmowa telefoniczna. Zadzwoń i sprawdź jak ci się rozmawia.

Share Your Thoughts