Kiedy mediator nie pomoże

  • gdy w rodzinie istnieje uzależnienie, przemoc bądź choroba psychiczna
  • gdy oboje małżonkowie nie dopuszczają możliwości porozumienia
  • gdy spotkanie w sądzie jest wyraźnie korzystniejsze dla jednego z nich
  • gdy któreś z małżonków chce wykorzystać mediację do uzyskania „haków” na drugą stronę
  • gdy między stronami jest wyraźna nierównowaga.

Część z powyższych powodów w ogóle uniemożliwia podjęcie mediacji.

Tak jest np. przy chorobie psychicznej, bądź przemocy. Mediator zanim dojdzie do sesji powinien upewnić się, że nie istnieją takie sytuacje, a w przypadku ich stwierdzenia – odmówić udziału w spotkaniu.
W przypadku nierównowagi, bądź szukania „haków” mediator powinien przerwać mediację, natychmiast gdy dostrzeże takie procesy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *