Negatywne emocje

Kiedy przydarza się nam coś przykrego bądź smutnego, pojawiają się negatywne emocje.

Nie każdy potrafi łatwo sobie z nimi poradzić. Najczęściej obieranymi strategiami „zagospodarowania” trudnych uczuć są: racjonalizowanie i unikanie.

  • racjonalizowanie  polega na analizowaniu sytuacji i poszukiwaniu dobrych stron trudnej sytuacji, ew. na minimalizowaniu strat: straciłem pracę, ale na pewno znajdę lepszą; wprawdzie mnie okradli, ale nie pobili. Ta strategia działa, gdy emocje nie są bardzo silne, bo wtedy mamy wystarczająco dużo  energii aby szukać pozytywów i sposobów na konstruktywną zmianę.
  • unikanie polega na odwracaniu uwagi (to nie było takie ważne), zaprzeczaniu (wcale mnie to nie złości ) lub projekcji (to nie moja wina, to nie mój problem). Dzieje się tak kiedy emocje są zbyt silne i nie jesteśmy w stanie ich znieść.

Na szczęście unikanie i racjonalizowanie, choć bardzo rozpowszechnione, nie są jedynymi strategiami radzenia sobie z trudnymi emocjami. Podejście oparte na  świadomym kształtowaniu własnych reakcji emocjonalnych nazywane jest zarządzaniem emocjami.

Zarządzanie emocjami

Każdy z nas reaguje emocjonalnie w sposób związany ze swoimi cechami osobowości, temperamentem, a także poziomem samoświadomości. Dla niektórych emocje są podstawowymi reakcjami i wpływanie na nie wydaje się  czymś nie do zaakceptowania. Inni żyją w przekonaniu, że nie poddają się emocjom, najczęściej jednak po prostu nie są ich świadomi.

Ani jedno, ani drugie podejście nie służy rozwiązywaniu problemów, czym zajmują się mediacje rodzinne. Zarówno podczas dyskusji we dwoje, jak i podczas sesji mediacyjnej dobre efekty przynosi dyscyplina emocjonalna. Na szczęście można skutecznie radzić sobie z burzliwymi uczuciami, które nas przepełniają.

Na czym polega zarządzanie emocjami?

  • Odsuń reakcję w czasie – zazwyczaj reakcje emocjonalne następują natychmiast, taka jest ich specyfika. Nabycie umiejętności zatrzymania reakcji w relacjach daje możliwość wyboru, świadomego podjęcia decyzji dotyczącej reakcji.
  • Uświadom sobie, co właściwie czujesz. Rozpoznanie rodzaju i charakteru emocji daje szansę na refleksję czy ta emocja w tej chwili jest pożądana do osiągnięcia zamierzonych celów.
  • Zastanów się, czy to, co spowodowało emocje nie jest przypadkiem emocjonalną prowokacją. Osoby wzburzone nie myślą racjonalnie i mogą popełniać strategiczne błędy w negocjacjach. Niektórzy wyprowadzają rozmówców z równowagi, aby zobaczyć, że im także puszczają nerwy
  • Przywołuj pożądane emocje w chwilach, które mogą być pomocne do osiągnięcia założonych celów – np. słuszny gniew.

Można rozwijać swoją świadomość emocjonalną i  doskonalić umiejętność wyboru swoich reakcji.  Konstruktywne  radzenie sobie z trudnymi emocjami  pomoże pozytywnie wpłynąć na nasze relacje z innymi, szczególnie z osobami bliskimi, gdzie częściej niż gdzie indziej występują bolesne emocje. Ułatwia także i skraca czas przejścia przez konflikt w związku lub traumę rozwodową.