Czym jest trwałe porozumienie osiągnięte w wyniku mediacji?

Wielokrotnie w artykułach dotyczących mediacji pojawia się sformułowanie ” trwałe porozumienie”, które jest celem całego procesu mediacyjnego.
Trwałe porozumienie oznacza, że postanowienia ( czy to w formie pisemnej, bądź ustnej) są akceptowane przez obie strony. Tylko takie porozumienie, zawarte dobrowolnie, z uwzględnieniem priorytetów obu stron będzie funkcjonowało stając się fundamentem relacji rodzinnych. Rodzicom daje świadomość uwzględnienia ich interesów oraz jasnych zasad, które należy przestrzegać, dzieciom zaś daje poczucie bezpieczeństwa biorącego się ze zgodności rodziców względem nich oraz stałości pewnych wydarzeń. Jednomyślność rodziców jest dla dzieci najważniejszym źródłem poczucia bezpieczeństwa w traumatycznej sytuacji rozstania ich rodziców.
Rolą mediatora jest dogłębne rozpoznanie istoty i dynamiki konfliktu oraz preferencji obu stron tak, by mogło dojść do wzajemnego usłyszenia się, zrozumienia i znalezienia formy, w której interesy obu stron będą uwzględnione.
Kontrowersje, lub konflikty dotyczące konkretnych spraw i wydarzeń, które mogą pojawić się później, nie rujnują całego porozumienia, bowiem jest doceniana jego wartość.

5 thoughts on “Czym jest trwałe porozumienie osiągnięte w wyniku mediacji?”

  1. Pingback: Mediacje rodzinne » Po co korzystać z mediacji, skoro możemy sami się dogadać?

  2. Pingback: Mediacje rodzinne » Przygotuj się do mediacji

  3. Pingback: Mediacje rodzinne » Jeśli to ty inicjujesz mediacje

  4. Pingback: Mediacje rodzinne » Ile potrzeba sesji mediacyjnych

  5. Pingback: Mediacje rodzinne » Mediator: jeden, czy dwóch?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *