Coaching rodzin w kryzysie okołorozwodowym.

Coaching to ostatnio bardzo modne określenie, używane zarówno w kontekście pracy z biznesem, osiągania celów osobistych, odżywiania. Sednem pracy coacha jest odkrycie potrzeb, priorytetów oraz zasobów, które można wykorzystać do osiągania celów oraz ustalenie kryteriów oceny efektów.

Praca z parą w kryzysie około rozwodowym koncentruje się na poprawie relacji i złagodzeniu . Można to osiągnąć powiększając partnerom poziom świadomości i umożliwiając zrozumienie procesów, którym podlegają partnerzy. Zazwyczaj skuteczna terapia rodzin w rozwodzie nie jest możliwa. Emocje  utrudniają głębszy wgląd, a wzajemny brak zaufania i poziom zranienia zamyka drogę współodczuwaniu. Mediacja koncentruje się zatem na poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów, jej zadaniem nie jest uwalnianie od traum. Oczywiście w czasie mediacji częstokroć dochodzi do powiększania świadomości, lecz dzieje się to niejako „przy okazji”.

W coachingu rodzinnym można pracować równolegle niezależnie z dwoma , a nawet trzema stronami konfliktu pomagając w uświadomieniu potrzeb, celów i dobieraniu do tego optymalnej strategii. Mediacja jest elementem, który może pojawić się przy badaniu w jaki sposób mogą zostać osiągnięte rozbieżne cele przy zachowaniu strategii win-win. Praca z każdą ze stron na osobności pozwala uspokoić emocje oraz odnaleźć priorytety. Dzięki temu, gdy będzie możliwe spotkanie stron, cele nie zostaną przesłonięte przez uczucia. Kierowanie się emocjami w trakcie mediacji wyraźnie utrudnia osiągnięcie porozumienia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *