Stylistyka braku adaptacji czyli jak podejście do życia i sposób myślenia może utrudniać tworzenie dobrych związków

Trudności w funkcjonowaniu wiążą się ze stylem, w jakim działamy. Problemy te zostały opisane jako składowe stylistyki braku adaptacji. Brzmi to bardzo naukowo, tłumacząc z żargonu psychologicznego na potoczny język:

Negatywne nawyki myślenia, które wywołują konflikty w relacjach

  • Sztywność – nie pozwala ludziom odrzucić przekonań utrudniających funkcjonowanie. To forma obrony przed zmianą nawet wtedy, gdy może ona poprawić nasze samopoczucie lub zdrowie. Wiąże się  z powierzchownym traktowaniem problemów bez zastanawiania się nad ich istotą i możliwymi rozwiązaniami. Sztywność ogranicza zdolność oglądania problemów z różnych punktów widzenia oraz wykorzystywanie strach strategii do nowych problemów, nawet wówczas, gdy strategie te okazały się nieskuteczne.
  • Negatywność – założenie, że cokolwiek się zrobi, cokolwiek się wydarzy przyczyni się do zmniejszenia dobrostanu i zadowolenia z życia. Polega na selektywnym traktowaniu informacji lub zdarzeń pasujących do danego systemu przekonań. Rodzi poczucie niemocy – wciąż przytrafiające się przykre zdarzenia potwierdzają przekonanie, że nic nie można zrobić, by poprawić swoją sytuację.
  • Martwienie się – jest konstruktywna strategią przygotowania się na zagrożenia lub niekorzystny rozwój wydarzeń. Nadmierne martwienie jest przyczyną cierpienia.
  • Egocentryzm – jest etapem rozwojowym w dzieciństwie, jednak w życiu dorosłym staje się przeszkodą uniemożliwiająca rozwój mądrości, która wymaga generalizowania doświadczeń i przekazywania innym swej wiedzy. egocentryzm jest skupianiem się na sobie i może mieć dwa aspekty: jestem wyjątkowy lub coś jest ze mną nie tak. Skupianie się na sobie ma znaczenie o tyle, o ile ma doprowadzić do zmiany zachowań. Można to osiągnąć dzięki introspekcji , której celem jest znalezienie schematów zachowań podatnych na zmiany.
  • Żal – wiąże się z oceną przeszłych doświadczeń, może sprawić, że człowiek stanie się emocjonalnie uwięziony w pewnym punkcie przeszłości. Wyciąganie pozytywnych wniosków staje się niemożliwe. Utrudnia skupienie się na teraźniejszości i przyszłości. Emocjonalne doświadczenie żalu może obejmować bezsilność, bezbronność, smutek, desperację.

Nawykowe reakcje mogą powodować, że jest nam trudniej z sobą a innym z nami.

Wiedząc jaki sposób reagowania utrudnia satysfakcjonujace funkcjonowanie i szybkie rozwiązywanie konfliktów w relacjach możemy zmieniać swoje nastawienia, reakcje i myśli. Stając się bardziej elastycznymi, akceptującymi, wybaczającymi możemy uczynić życie lepszym

Źródło: Pozytywne starzenie się, młodzi duchem w jesienni życia; Robert D. Hill

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *