Symptomy fizyczne a emocje – czym jest aleksytymia

Związek ciała i umysłu ich wzajemne na siebie oddziaływanie jest dzisiaj powszechnie znanym i akceptowanym faktem. Wiemy także, że pewne choroby w większym stopniu niż inne wywoływane są specyficznymi aktywnościami psychicznymi. Za takie choroby uznawana jest : astma oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, wrzody, gościec,atopowe zapalenie skóry, wrzodziejące zapalenie jelit.

U wielu osób cierpiących na choroby psychosomatyczne zaobserwowano  kłopoty z rozumieniem, nazywaniem i wyrażaniem emocji. Taką przypadłość nazwano aleksytymią. Osoba taka nie łączy ze sobą reakcji fizycznych z emocjami, ponieważ ich nie czuje. Może dostrzegać symptomy fizyczne, lecz nie rozumieć, że ich przyczyną może być lęk, zdenerwowanie lub gniew. Nie będąc świadomym swoich emocji, nie jest w stanie powiedzieć o tym innym – dopuścić ich do swego wnętrza. Nie dzieląc się uczuciami – nie nawiązują głębszych więzi. Nie wiążąc swoich uczuć z konkretnymi wydarzeniami nie mogą wziąć za nie odpowiedzialność. W konsekwencji obarczają innych, lub świat zewnętrzny winą za swoje niepowodzenia.

Nieumiejętność, czy też nie rozpoznawanie własnych emocji skutkuje niewiedzą czego się potrzebuje i pragnie.  – stąd trudności w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów. Łatwiej jest kierować się zewnętrznymi wskazówkami (np normami społecznymi) niż swoim wewnętrznym kompasem.

Emocje nie pojawiające się w świadomości  komunikowane są przez ciało jako trudności w oddychaniu, bóle żołądka, bóle głowy, czy pleców. Stres wywołany ciśnieniem psychicznym – emocjami, które nie mogą przekształcić się w konstruktywne formy, lub uwolnić wywołuje obok objawów fizycznych także psychiczne – po których możemy poznać tendencje aleksytymiczne: problemy w relacjach, poczucie pustki i bezsensu, niespełnienia, przytłaczającego smutku.

Dostrzegając, akceptując, rozpoznając, nazywając swoje uczucia odzyskujemy możliwość kontaktowania się z sobą i innymi na płaszczyźnie emocjonalnej.

Jeśli nasz partner lub partnerka wykazują objawy aleksytymii warto zbadać czy jet to brak umiejętności, której można się nauczyć, czy też głębszy kłopot związany ze strukturą postrzegania. Inteligencja emocjonalna jest potencjałem,który ma różny poziom rozwoju u różnych ludzi.

Najprostszym sposobem takiego sprawdzenia jest pytanie możliwie najbardziej otwarte, by nie podpowiadać jakie emocje obserwujemy. Może to być na przykład:

Słyszę, że masz podniesiony głos, wymachujesz rękami… Co ci jest?

Najłatwiej jest nazywać negatywne uczucia. Jednak jeśli wciąż będziemy słyszeć tylko kilka: zły/a, wściekły/a, zirytowana/y, zdenerwowana/y, powinniśmy przyjrzeć się dokładniej sposobowi odczuwania i nazywania emocji u partnera / partnerki

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *