Sowa - symbol madrości

Mądrość przewodnikiem w rozwiązywaniu konfliktów i wychodzeniu z kryzysu

Badając samopoczucie ludzi u schyłku życia odkryto, że na poczucie dobrostanu i zadowolenia z życia większy wpływ niż status socjoekonomiczny ma mądrość.

Mądrość została określona jako zdolność do wyizolowania  najistotniejszych elementów życiowego problemu, wykorzystania wglądu wewnętrznego do rozpoznania problemu oraz zrozumienia jego emocjonalnych aspektów. Korzystając z mądrości możemy wychodzić poza osobisty dyskomfort, negatywne emocje i dostrzegać, co jest prawdziwą przyczyną konfliktów i jaki wkład ma każdy z uczestników.

Posiadłszy mądrość możemy nie tylko szybciej rozwiązywać konflikty, ale i starzeć się w satysfakcjonujący sposób. Osoby bliskie mogą korzystać z naszych umiejętności wyciągania wniosków, odkrywania co jest ważne w życiu i jak radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Mądrość  Jest ukoronowaniem naszego osobistego rozwoju, niestety, nie pojawia się ona automatycznie wraz z wiekiem. Dlatego tak ważne jest dokonywanie podsumowań w życiu, wyciąganie wniosków i przyznawanie się do błędów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *